InfoInfo
Site Navigation:

Links


Hvor er nærmeste ...  
Café/restaurent:
 
 

Beboerrum

I kælderen findes et beboerrum der for et beskedent beløb kan lejes til private arrangementer af beboere i ejendommen Ryesgade 75. Udlejningen administreres af bestyrelsen (se ansvars listen). Indtægten for udlejningen går til forbedringer af lokalet samt løbende opfyldning af porcelæn.  
Læs her hvordan man gør:

Kalender

Kalender for foreningen;
 
 
Valid HTML 4.01! Valid CSS!