InfoInfo
Site Navigation:

Links


Hvor er nærmeste ...  
Café/restaurent:
 
 
Ingen adgang? :-(
Spørg et æret medlem af bestyrelsen om at få adgang til disse sider ...
Husk at oplyse din e-mail adresse
Send evt. en mail til: bestyrelsen

Siderne overholder standarder defineret af World Wide Web Consortium (W3C) og er testet med browserne Epiphany, Firefox, Galeon, Google Chrome, Konqueror, Mozilla, Opera og Safari (MacOS).
 
Desuden er der brugt energi på at få siderne til at fremstå hæderligt i en browser så retarderet som Internet Explorer.
Det er lykkedes til en vis grad.
Print af siderne fungerer pusseløjerligt, hvis det vurderes til at være et problem kigges der på det.
Bestyrelsen lytter gerne til forbedringsforslag til siderne, men web-masteren er en vrissen og mavesur mand, så vær konkret og konstruktiv i din kritik, ellers bliver du blacklisted og din cykel risikerer at blive piftet!

Siderne er hostet hos Surftown.
Som medlem ef ejerforningen kan du få en e-mail adresse under domænet rg75.dk, eg. hans@rg75.dk.
 
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]